Username :
Password :
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองกระพังบอน-หนองตีนนก แยกจากถนนสายกระพังบอน ตั้งแต่บริเวณบ้านนายทองพูน ก้านบัว ถึงศูนย์สงเคราะห์ราษฎร หมู่ที่ 2 ตำบลโคกขี้หนอน อำเภอพานท
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 22 พฤษภาคม 2562