อัลบั้มภาพ "ถวายพุ่มผ้าป่าสามัคคี ณ วัดโคกขี้หนอน"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > ถวายพุ่มผ้าป่าสามัคคี ณ วัดโคกขี้หนอน ( ประกาศเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ) 
วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. นายสุพจน์ งามสง่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขี้หนอน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการ พนักงานจ้าง ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในตำบลโคกขี้หนอน ร่วมกันถวายพุ่มผ้าป่าสามัคคี ณ วัดโคกขี้หนอน อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี เพื่อนำไปดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำของวัดโคกขี้หนอน สำหรับรองรับประชาชนในพื้นที่และประชาชนทั่วไปที่เข้ามาดำเนินกิจกรรมต่างๆ และกราบไหว้บูชาหลวงพ่อแสง